جدیدترین مقالات
هورمون

هورمون

هورمون ها پیام رسان های شیمیایی هستند که عملکردهای مختلف بدن شما را هماهنگ می کنند. چندین غدد، اندام ها و بافت ها هورمون ها را می سازند و آزاد می کنند...

سل کانتر CELL COUNTER

سل کانتر CELL COUNTER

سل کانتر ((cell counter از دو واژه cell (سلول) و counter (شمارش) تشکیل شده است. یکی از شاخص های سلامت در انسان، طبیعی بودن تعداد و ابعاد سلول های خونی...

کلامیدیا (CHLAMYDIA)

کلامیدیا (CHLAMYDIA)

کلامیدیا یا به طور دقیق‌تر عفونت کلامیدیا یک عفونت مقاربتی بوده که توسط کلامیدیا تراکوماتیس به وجود می‌آید. اغلب کسانی که به این بیماری مبتلا می‌شوند ...

بیماری‌های خونی

بیماری‌های خونی

بیماری های خون طیف گسترده‌ای داشته و هر کدام از آنها به دلیل اختلال در سلول خونی خاص ایجاد می‌شوند. کمبود یا افزایش سلول‌های خونی ممکن است خطرناک و در...

بازوفیل (BASOPHIL)

بازوفیل (BASOPHIL)

بازوفیل‌ها (Basophil) نوعی گلبول سفید هستند. که از نظر تعداد، کمترین نوع گرانولوسیت‌ها هستند که حدود نیم تا یک درصد از گلبول‌های سفید در گردش خون را ت...

بلاگ

هورمون

هورمون

111
1402/3/28
بیشتر ...
سل کانتر CELL COUNTER

سل کانتر CELL COUNTER

107
1402/2/31
بیشتر ...
کلامیدیا (CHLAMYDIA)

کلامیدیا (CHLAMYDIA)

238
1401/9/16
بیشتر ...
بیماری‌های خونی

بیماری‌های خونی

531
1401/8/29
بیشتر ...
بازوفیل (BASOPHIL)

بازوفیل (BASOPHIL)

302
1401/8/17
بیشتر ...
ائوزینوفیل (EOSINOPHIL)

ائوزینوفیل (EOSINOPHIL)

294
1401/8/14
بیشتر ...
نوتروفیل (NEUTOPHIL)

نوتروفیل (NEUTOPHIL)

236
1401/8/11
بیشتر ...
گرانولوسیت (GRANULOCYTE)

گرانولوسیت (GRANULOCYTE)

285
1401/8/10
بیشتر ...
لنفوسیت (LYMPHOCYTE)

لنفوسیت (LYMPHOCYTE)

345
1401/8/9
بیشتر ...
مونوسیت (MONOCYTE)

مونوسیت (MONOCYTE)

536
1401/8/1
بیشتر ...
گلبول قرمز RBC

گلبول قرمز RBC

342
1401/7/29
بیشتر ...
گلبول سفید WBC

گلبول سفید WBC

224
1401/7/27
بیشتر ...
آموزش نگهداری دستگاه

آموزش نگهداری دستگاه

379
1401/5/29
بیشتر ...