نوتروفیل (NEUTOPHIL)

چکیده

نوتروفیل (به انگلیسی: Neutrophil) نوعی گلبول سفید بیگانه‌خوار است. نوتروفیل‌ها دارای کموتاکسی (شیمی‌رَوی) هستند و در دستگاه ایمنی بدن انسان، در خط دوم دفاع غیراختصاصی قرار دارند.

1401/8/11
276
نوتروفیل (NEUTOPHIL)

نوتروفیل (به انگلیسی: Neutrophil) نوعی گلبول سفید بیگانه‌خوار است. نوتروفیل‌ها دارای کموتاکسی (شیمی‌رَوی) هستند و در دستگاه ایمنی بدن انسان، در خط دوم دفاع غیراختصاصی قرار دارند.

نوتروفیل‌ها گلبول‌های سفید کروی شکلی هستند. این گلبول‌ها ۱۲ تا ۱۸ میکرون قطر دارند. عمر نوتروفیل‌ها حدود ۶ ساعت تا چند روز است. نوتروفیل‌ها بیش از ۶۰٪ گلبول‌های سفید خون را تشکیل می‌دهند و دارای هسته لبوله (چند لوبه) می‌باشند، توانائی بیگانه‌خواری (فاگوسیتوز) دارند. وضعیت هسته بسیار متراکم و کناری بوده و در وسط آن فرورفتگی وجود دارد و تا نصف قطر سلول می‌رسد. دارای سیتوپلاسم وسیع می‌باشند و نسبت هسته به سیتوپلاسم ثابت است. گرانول‌های نوتروفیلی ظریف و صورتی رنگ است و اندازه آن‌ها متغیر است. گرانول‌های نوتروفیل شامل ۴ نوع اولیه یا آزروفیلیک، ثانویه یا اختصاصی، گرانول‌های ثالثه و وزیکول‌های ترشحی می‌باشد. گرانول‌های اولیه عمدتاً گرد و قطر ۵۰۰ نانومتری دارند. از مرحله متامایلوسیت به نسبت گرانول‌های اولیه به ثانویه حدود ۱ به ۲ می‌باشد. نوتروفیل‌ها دستگاه گلژی کوچکی دارند.[۱] نوتروفیل‌ها در عفونت‌های حاد مانند بیماری‌های عفونی و آپاندیسیت حاد در خون افزایش می‌یابند. نوتروفیل‌ها و مونوسیت‌ها گویچه‌های سفیدی هستند که توانایی تراگذری (دیاپدز) را دارند.