KLEEYA TestLine

 

 

 

+ ساز و کار تمام اروپایی

+ دارای ظرفیت تا 120 تست در هر ساعت

+ تمام اتومات

+ دارای رابط-کاربر user-friendly

 

توسعه و ساخت کیت های تشخیصی متخصصین برای آنالایزر جدید KleeYa از TestLine یک راه حل اتومات و کاملا اروپایی با استفاده از یک روش کمی لومینسانس مدرن ایجاد کرده است - CLIA. در سال های اخیر CLIA به عنوان جایگزین روش های سنتی مانند ELISA و RIA به لطف کاهش زمان اندازه گیری و اتوماسیون در دنیای تشخیص به رسمیت شناخته شده است.
محصولات مشابه