بزرگداشت حکیم اسماعیل جرجانی و روز علوم آزمایشگاه

چکیده

۳۰ فروردین به مناسبت سالروز تولد حکیم اسماعیل جرجانی پزشک نامدار ایرانی، روز علوم آزمایشگاهی نامیده شده است. شرکت سپهر آنالیز روز علوم آزمایشگاهی را خدمت شما تبریک عرض می نماید.

1403/1/27
195
بزرگداشت حکیم اسماعیل جرجانی و روز علوم آزمایشگاه