تعمیر و نگهدرای تخصصی الایزا اتوماتیک

چکیده

تجهیزات و دستگاه های الایزا تمام اتوماتیک یکی از پیشرفته ترین تجهیزات ابزار دقیق یک آزمایشگاه کلینیکال می باشد ، با توجه به پیشرفت در تولید و ساخت کیت های الایزا در داخل و خارج کشور و بهبود فرآیند آماده سازی و افزایش دقت و صحت این روش باعث شده است تا مراکز زیادی نسبت به راه اندازی مجدد یا خرید این دستگاه ها اقدام نمایند . شرکت سپهر آنالیز در چند سال گذشته اقدام به شرکت در دوره های آموزش کاربری و نگهداری دستگاه ها در کمپانی EUROIMMUN نموده است و با به خدمت گرفتن نیروهای جوان و با پشتکار و دریافت مجوز قانونی برایEYROIMMUN و BIO-RAD از اداره کل تجهیزات پزشکی در خدمات همکاران آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتوبیولوژی می باشد .

1401/5/31
688
تعمیر و نگهدرای تخصصی الایزا اتوماتیک
بیگی

بیگی

کارشناس تولید محتوا