نمایشگاه MedLab 2023

چکیده

نمایشگاه تجهیزات و مواد تشخیصی از تاریخ 17-20 بهمن سال 1401 در شهر دبی برگزار خواهد گردید . همه ساله کمپانی های معتبر دنیا علاوه بر برگزاری کنگره علوم آزمایشگاهی در نمایشگاه جانبی هم شرکت نموده و آخرین تولیدات خود را ارائه می نمایند .

1401/10/22
977
نمایشگاه MedLab 2023

نمایشگاه تجهیزات و مواد تشخیصی از تاریخ 17-20 بهمن سال 1401 در شهر دبی برگزار خواهد گردید . همه ساله کمپانی های معتبر دنیا علاوه بر برگزاری کنگره علوم آزمایشگاهی در نمایشگاه جانبی هم شرکت نموده و آخرین تولیدات خود را ارائه می نمایند  

ادمین

ادمین