نرم افزار ارتباط با مشتریان

چکیده

شرکت سپهر آنالیز برای بهبود عملکرد خود در ارتباط با مشتریان گرامی و داشتن یک بانک اطلاعاتی خوب در ارائه محصولات جدید یا اطلاع رسانی به جامعه آزمایشگاهیان کشور اقدام به نصب و راه اندازی نرم افزار جامع ماکروسافت داینامیک نموده است . امیدواریم این نرم افزار اتوماسیون پل ارتباطی خوبی برای ارائه خدمات و معرفی محصولات شرکت به مشتریان و همکاران گرامی باشد .

1401/5/29
330
نرم افزار ارتباط با مشتریان

نبض فمورال وسیع و پردامنه : مطرح کننده آنوریسم فمورال یا اتساع پاتولوژیک شریان

نبض پوبلیته‌آل بزرگ و پهن تایید کننده آنوریسم شریان پوبلیته آل

نبض فمورال طبیعی و نبض پوبلیته آل کاهش یافته و لمس نشده ، نشان دهنده انسداد گردش خون شریانی در ران

ضربان کاهش یافته و یا عدم وجود ضربان های پا همراه با نبض فمورال و پوبلیته آل نرمال مطرح کننده بیماریهای انسدادی در نواحی پایین تر از شریان پوبلیته آل یا شاخه های آن می‌باشد .  

بیگی

بیگی

کارشناس تولید محتوا