نحوه پیگیری تلفنی مهندسین برای رفع مشکل را چطور ارزیابی می فرمائید ؟
سرعت عمل در تشخیص و رفع مشکل دستگاه را چطور ارزیابی می فرمائید ؟
کارشناسان فنی مهندسی تا چه میزان در پاسخ دهی به سوالات شما موفق بوده اند؟
تسلط کارشناسان ، مستندات ارائه شده ، میزان توانمندی و تجربه مهندسین شرکت سپهر آنالیز را چطور ارزیابی می فرمائید ؟
تا چه میزان از نحوه برخورد، پوشش و همکاری پرسنل این شرکت رضایت دارید؟
بعدی
عملکرد ، دقت و صحت دستگاه سل کانتر ORPHEE را چطور ارزیابی می فرمائید ؟
در صورت نیاز به خرید مجدد ، مجددا شرکت سپهر آنالیز یا سل کانتر ORPHEE راانتخاب می نمائید ؟
آیا سل کانتر ORPHEE یا شرکت سپهر آنالیز را دوستان خود برای خرید معرفی می نمائید ؟
لطفا گزارش سرویس یا لوگو آزمایشگاه را برای ثبت در سامانه شرکت سپهر آنالیز ارسال نمائید . دریافت فایل ضمیمه
سوال مربوط به نوع محصول
قبلی بعدی
نام و نام خانوادگی
سوال مربوط به کمپانی اورفی
شماره موبایل
آدرس ایمیل
نام آزمایشگاه
قبلی بعدی
برای کدام مدل سل کانتر کمپانی ORPHEE مهندسین شرکت برای رفع مشکل مراجعه نمودند ؟
اطلاع رسانی های بخش خدمات پس از فروش شرکت سپهر آنالیز چطور ارزیابی می فرمائید ؟
دسترسی سریع به مهندسین شرکت سپهر آنالیز را چطور ارزیابی می فرمائید ؟ ؟
سهولت در ارتباط و سرعت ارائه خدمات پس از فروش را چطور ارزیابی می فرمائید؟
کیفیت ارائه خدمات پس از فروش شرکت سپهر آنالیز را چگونه ارزیابی می فرمائید؟
نظر سنجی توسط کدام مسئول آزمایشگاه تکمیل می گردد ؟